Belevingsgerichte Zorg

Werkwijze

2 Gentle clowns

Onze gentle clowns komen steeds per twee op bezoek bij bewoners die voor zorgverleners en mantelzorgers het moeilijkst te bereiken zijn. Uiteraard ontmoeten zij tussendoor ook de meer bereikbare bewoners die aanwezig zijn op de afdeling. We streven er naar dat steeds het zelfde duo langskomt.

Onze gentle clowns zijn gedurende 3u aanwezig, meestal tussen 09u30 tot 12u30 of 13u30 tot 16u30 (bespreekbaar). Voor ze aan de slag gaan is er een overleg met de mensen op dienst (referentiepersoon dementie, ergo, hoofdverpleegkundige…). Bij de eerste bezoeken wordt er wat meer tijd besteed aan deze briefing, dit omdat afstemming op elkaar heel belangrijk is voor een verdere opbouw van een goede samenwerking.

3u aanwezig

registratie

De voorziening ontvangt bij de start een rode methodiekmap. Bedoeling van deze map is om medewerkers te stimuleren om bij registratie of teamoverleg meer aan te geven wat bewoners wel nog kunnen. Medewerkers kunnen in deze map zelf notities maken. Indien mogelijk vragen wij een lijst met daarop de nummers van de kamers, de namen en foto’s van de bewoners en eventueel beknopte achtergrondinformatie (geen levensverhaal) om veilig en respectvol de bewoner te kunnen benaderen. We bespreken vooraf welke kamers en leefruimte(s) wij best bezoeken. Het is belangrijk om een haalbaar aantal bezoeken te noteren want onze gentle clowns werken in het ‘hier en nu’ wat maakt dat er geen vaste tijd per bewoner mogelijk is.

Dan start de sessie, deze duurt maximaal 100min. Belangrijk om weten is dat wij tijdens de sessie in de rol van ‘clown’ zitten en onze aandacht volledig uitgaat naar de bewoner. Toevallige bezoekers mogen aanwezig blijven, het is niet de bedoeling om op dat moment familie uit te nodigen want dit kan mogelijks teveel prikkels geven. Zorgverleners daarentegen zijn steeds welkom om vanop afstand mee te kijken zodat zij kunnen ontdekken wat er allemaal wel nog mogelijk is bij de bewoner.

Start van de sessie

evaluatie

Na de sessie gaan onze clowns zich omkleden en komen ze terug naar de afdeling voor een evaluatiegesprek. Er wordt samen met de verantwoordelijke(n) en eventueel andere geïnteresseerde zorgverleners kort besproken hoe alles verlopen is. Dit maakt het voor hen ook gemakkelijker om zich een beeld te vormen van hoe bij bepaalde bewoners op een andere manier contact kan gemaakt worden. De vooraf ontvangen lijst met notities worden in de rode map achtergelaten op de afdeling, dit om de privacy van de bewoners te respecteren.

Vraag een offerte aan !

We komen graag langs om onze werking toe te lichten.

VRIJBLIJVEND een OFFERTE AANVRAGEN?