Onze VZW

Missie & Visie

1

MISSIE

De missie van vzw Belevingsgerichte zorg is kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg aanbieden voor mensen met dementie en mensen met beperking. Hiermee willen wij een meerwaarde betekenen binnen de verschillende woonzorgcentra.

Ons doel is om in te zetten op de kracht van de mens (empowerment). Onze interpersoonlijke relatie met de bewoners en het personeel zorgen voor een emotioneel welbevinden waar alle betrokkenen en hun omgeving wel bij varen.

Met de vzw willen we ook onze  verworven kennis delen met professionelen, het netwerk  van bewoners door middel van workshops en vormingen.

Hoe broos het contact met mensen met dementie of mensen met beperking soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.

2

Visie

3

Kernwaarden

Onze teams staan in nauw contact met verzorgend personeel, verantwoordelijken, ergotherapeuten en ortho agogen. Voor elk belevingsgericht moment is er een overleg gepland.

Wij geloven sterk in de kracht van de persoon en doen daar ook appél op. Hierbij respecteren we de eigenheid van de mens.

We voorzien in een flexibele en creatieve afstemming en mogelijkheden van de mensen waarmee we werken.

Na elke sessie is er tijd voor open communicatie met het team of het netwerk waarin waardering en kritische feedback geuit kunnen worden. Op deze wijze stellen wij ons steeds open voor een verder groeiproces.

We stimuleren onze medewerkers om jaarlijks 2 interne vormingen te volgen. We voorzien ook jaarlijks budget om externe vormingen bij te wonen die passen binnen het pedagogisch/agogisch of het artistiek kader van de gentleclown. We stimuleren hiermee de persoonlijke groei van onze medewerkers/clowns.

tekening zorgclown