onze vzw

F.a.Q.

Bij het algemeen beeld van een clown denken de meeste mensen enkel aan ‘humor’. Onze gentle clowns daarentegen leggen de focus op ‘contact’. Hun ervaring leert hen dat ze kunnen vertrekken vanuit een leegte. Ze gaan op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners/patiënten die moeilijk bereikbaar zijn. Een lach is mooi meegenomen maar gentle clowns staan evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst.

Neen. Elk bezoek ik uniek. In duo gaan onze ‘gentle clowns’ naar het woonzorgcentrum of de voorziening. Ze tasten subtiel af met een lied, een geur, een bloem, een verhaal, een praatje of gewoon door samen te zijn… Ze spelen in op wat zich op dat moment aandient bij een bepaald persoon.

Waar heeft deze persoon behoefte aan? Via welk ingangspoortje kan ik contact maken? Spelmateriaal wordt vaak gebruikt als ondersteunende rol om contact te maken.

Ook al kennen de clowns na een tijdje de bewoners, elk bezoek is als een open doek dat vrij ingekleurd kan worden. Geen enkel bezoekje is hetzelfde.

 

Onze gentle clowns vertrekken vanuit datgene wat mensen geven hier en nu, zonder kennis van hun levensverhaal. Ze zijn samen verwonderd.  Nieuwsgierig ontdekken zij de belevingswereld van de andere en tonen oprechte interesse.  Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk. Wil je meer weten over hoe we te werk gaan? Check onze werkwijze & prijzen.

Gentle clowns inschakelen in de totale zorgbenadering van de bewoners/patiënten met dementie draagt bij tot hun levenskwaliteit.  Door zorgverleners hierbij te betrekken via overleg verhoogt de kwaliteit van de zorg. Deze geïntegreerde aanpak maakt dat de energie stroomt in het hele ‘huis’.  Dat voelt iedereen !

Naast het delen van bevindingen geven onze gentleclowns de mogelijkheid andere ingangswegen te vinden om bewoners/patiënten te bereiken.

Zoals beschreven in onze missie hopen wij dat zorgverleners op deze manier de vlinder in zichzelf ontdekken. Fladderen vanuit deze belevingsgerichte houding betekent een meerwaarde voor het contact met de bewoners.  Ons lichaam is het mooiste instrument.

Van de verzorgenden krijgen we dikwijls feedback dat na ons bezoek de zorg makkelijker verloopt, dat men meer ontspanning ervaart en dat men sommige zaken, die men opgemerkt heeft tijdens het ‘zorgmoment’, ook zelf wil toepassen.

Doordat zij regelmatig langskomen leren zij de bewoners/patiënten beter kennen.  Door hun belevingsgerichte houding vertrekken onze gentleclowns vanuit het perspectief van de bewoner/patiënt. Zintuiglijk geven onze gentleclowns positief gerichte prikkels waardoor bij de bewoner de stress verlaagt en de eigenwaarde kan toenemen. Nabijheid en aanraking kunnen de bewoner in een geborgenheid brengen.  Op deze manier werkt een warm en deugddoend moment nog lang na.

De rode neus, wat men soms ook het kleinste masker noemt, geeft een zekere vorm van herkenning, het zorgt ervoor dat er net iets méér mag, dat er geen verwachtingen of regels zijn waaraan voldaan moet worden. Mogelijks gaat men zich veiliger voelen, men weet zich geborgen en men kan vertrouwen geven aan die ‘gekke figuren’ die er net iets anders uitzien. Weliswaar zonder overdreven grote schoenen en blitse pakken, wel een uiterlijk met een duidelijk signaal van iets speciaal, iets kleurrijk, iets opmerkelijk, iets anders dan normaal.

Mensen die verschillende opleidingen* volgenden in het benaderen van mensen met dementie en het respectvol ‘contact’ maken. Wij zijn een groep mensen met een passie voor ‘Gentle Clowning’.  We laten ons raken door mensen met dementie en mensen met een beperking.  Wij zien vooral wat de mens waarmee we werken wel nog kan.

Ons werk ondersteunt de hulpverleners op de werkvloer.

We aanvaarden de mensen zoals ze hier en nu zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal. Check ons team om ons beter te leren kennen! [ons TEAM]

* Validation – Gentle teaching- referentiepersoon dementie – dementie en mentale beperking – muziektherapie enz.

 

 

Al onze Gentle clowns hebben een degelijke opleiding genoten waarbij de nadruk ligt op enerzijds clownerie, speltechnieken, contact maken met publiek en anderzijds kennis van dementie, ouderenzorg en zorg in het algemeen. De combinatie van deze elementen maakt dit werk uitermate uniek, temeer omdat we vanuit ervaring kunnen stellen dat het effect op deze doelgroepen uitermate positief is.

Ze krijgen interne opleidingen en we bieden hen ook de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen. Een aantal van onze mensen zijn ondertussen zelf docenten en geven hun kennis graag door via vormingen.

Sommige van onze medewerkers zijn of waren actief in de zorgsector zowel rusthuizen als voorzieningen voo rmensen met beperking.

Wil je op de hoogte blijven over onze werking en workshops?

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!