BELEVINGS GERICHTE ZORG

“Wij voorzien zorgmomenten voor mensen met dementie en mensen met een beperking in verschillende (woon)zorgcentra in heel Vlaanderen.”
Video afspelen

Wat doen we?

Via humor, verwondering en aanraking communiceren onze gentle clowns op een respectvolle en subtiele manier. We maken contact met personen die omwille van hun beperking moeilijk of zelfs niet te bereiken zijn via de dagelijkse begeleiding en verzorging. We geven hen (h)erkenning als volwaardig persoon.

Deze contactmomenten zien we als noodzakelijke zorg. We geloven dat het bijdraagt aan de levenskwaliteit van de client of bewoner.

Wil je meer weten over zorgclownerie?

Nodig een spreker uit voor een actieve lezing of volg één van onze vormingen.

Een gentle clown?
Euuuh ? Wat is dat ?

Belevingsmoment

Een gentle clown is een contactmaker die een belevingsgericht belevingsmoment brengt vertrekkende vanuit de grondhouding van de clown .

Pipo de clown?

De focus van een gentle clown ligt echter niet op de clownerie zelf, een uitgetekend scenario, … maar op het hartverwarmend ‘gentle’ contact.

Emoties

Een lach is mooi meegenomen maar gentle clowns werken ook met alle andere emoties zoals verdriet, boosheid en angst

Doneren?

Wij doen alles met passie maar zonder overheidssteun. Voor extra inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en andere organisaties.